POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Pronađeni bicikli

Pronađeni bicikli

Bicikli kao prijevozno sredstvo česta su meta kradljivaca. Kradu se na ulici, iz garaža ili spremišta, sa stubišta.

Jednostavnim sigurnosnim mjerama moguće je spriječiti njihovu krađu:

 •  kad kupujete novi bicikl, zabilježite tvornički broj njegova okvira, a ukoliko nema broja ukucajte neki prepoznatljiv broj ili znak te ga evidentirajte u policijskoj upravi, odnosno nadležnoj policijskoj postaji,
 • slikajte bicikl i sačuvajte račun,
 • stavite zaštitni lanac na bicikl i ne zaboravite ga zaključati kad ga ostavljate bez nadzora čak ni kad ga ostavljate u zajedničkim prostorijama zgrade ili sličnim mjestima,
 • koristite više vrsta zaštite jer je tako za krađu potrebno više vremena,
 • pravilno vežite svoj bicikl uz nešto što je dovoljno čvrsto,
 • koristite dovoljno dugu čeličnu sajlu ili spiralu s bravom,
 • ako imate bravu na žbicama, zaključajte je,
 • ne koristite nekvalitetne i jeftine lokote i lance,
 • za zaštitu bicikala postoje i brave za blokiranje kotača i alarm osjetljiv na vibraciju,
 • dokumente i druge vrijednosti ne ostavljajte na u torbicama na biciklu,
 • ne kupujte bicikle od nepoznatih osoba, bez dokumentacije i sumnjive cijene.

Policijska uprava međimurska u suradnji s Vijećem za prevenciju Grada Čakovca provodi preventivnu aktivnost pod nazivom "Zaštitimo svoj bicikl" već od 2004. godine, a u cilju zaštite imovine, odnosno smanjenja broja krađa bicikala .

U sklopu toga oformljeni su obrasci evidencijskih listova za bicikle u koje se upisuju podaci o vlasniku i njegovom biciklu (opis, broj rame, karakteristike i dr.), a sadrži i preventivne savjete građanima kako bi se smanjila mogućnost krađe bicikla.

Evidencijski listovi dijele se svakoj trgovini biciklima, a prilikom kupovine bicikla popunjava ih prodavač ili vlasnik bicikla.

Prilikom prijave bicikla u određenoj Policijskoj postaji, podaci o vlasniku i biciklu uvode se u evidencije, a vlasnik dobiva naljepnicu za bicikl s natpisom "evidentiran" koja se lijepi na vidljivo mjesto na biciklu.

Osim toga građani mogu evidentirati svoje bicikle i izvan trgovina prilikom neke od javnih preventivnih akcija policije.

Za pronađene bicikle građani se mogu obratiti nadležnoj policijskoj postaji:

 • Policijskoj postaji Čakovec
 • Policijskoj postaji Prelog
 • Policijskoj postaji Mursko Središće.

Evidencijski list
PP Čakovec - bicikl 1
PP Čakovec - bicikl 2

PP Čakovec - bicikl 3
PP Čakovec - bicikl 4
PP Čakovec - bicikl 5

PP Čakovec - bicikl 6
PP Čakovec - bicikl 7
PP Čakovec - bicikl 8

PP Čakovec - bicikl 9
PP Čakovec - bicikl 10
PP Čakovec - bicikl 11

PP Čakovec - bicikl 12
PP Čakovec - bicikl 13
PP Čakovec - bicikl 14

PP Čakovec - bicikl 15
PP Čakovec - bicikl 16
PP Cakovec - bicikl 17

PP Cakovec - bicikl 18
PP Cakovec - bicikl 19
PP Cakovec - bicikl 20

PP Cakovec - bicikl 21
PP Cakovec - bicikl 22
PP Cakovec - bicikl 23

PP Prelog - bicikl 1
PP Prelog - bicikl 2
PP Prelog - bicikl 3

Mursko Središće - bicikl 1
PP Mursko Središće - bicikl 2
PP Mursko Središće - bicikl 3

PP Mursko Središće - bicikl 4
PP Štrigova - bicikl 1
  PP Štrigova - bicikl 2

PP Štrigova - bicikl 3
PP Štrigova - bicikl 4
PP Štrigova - bicikl 5