POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Mjesta nadzora brzine

 

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama: 

  

15. siječnja

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 17.30 do 18 sati
 • Županijska cesta ZC2018, Belica – Gardinovec u vremenu od 9 do 10 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 9.30 do 10 sati

 

16. siječnja

 • Državna cesta D3, Palovec u vremenu od 7.30 do 8.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 10.30 do 11 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19.30 do 20 sati

 

17. siječnja

 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12.30 do 13 sati
 • Državna cesta D209, Žiškovec u vremenu od 13.30 do 14 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19.30 do 20 sati
 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 22 do 23 sata
 • Županijska cesta ZC2026, Donji Kraljevec u vremenu od 11 do 12 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 14.30 do 15 sati

 

18. siječnja

 • Državna cesta D208, Nedelišće u vremenu od 7.30 do 8.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 19.45 do 20.15 sati

 

19. siječnja

 • Državna cesta D20, Draškovec u vremenu od 10 do 11 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 19.45 do 20.15 sati
 • Državna cesta D209, Šenkovec u vremenu od 23 do 24 sata
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 9.30 do 10 sati

 

20. siječnja

 • Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 6.30 do 7.30 sati
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12.30 do 13 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Sveti Martin na Muri u vremenu od 10.15 do 10.45 sati

 

21. siječnja

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 10 do 10.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 17.15 do 17.45 sati
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 14 do 15 sati

 

22. siječnja

 • Državna cesta D227, Brezje u vremenu od 7.30 do 8.30 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 16.30 do 17 sati