POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Mjesta nadzora brzine

 

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama: 

  

26. lipnja

 • Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 21 do 22 sata
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 13.30 do 14 sati

 

27. lipnja

 • Državna cesta D20, Draškovec u vremenu od 10 do 11 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 13.45 do 14.15 sati
 • Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 21 do 22 sata
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19.30 do 20 sati

 

28. lipnja

 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 6.30 do 7.30 sati
 • Državna cesta D209, Slemenice u vremenu od 9.30 do 10 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 21.15 do 21.45 sati
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 10.30 do 11 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 16 do 16.30 sati

 

29. lipnja

 • Državna cesta D20, Sveta Marija u vremenu od 11 do 12 sati
 • Državna cesta D208, Nedelišće - Trnovec u vremenu od 16.30 do 17.30 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 19 sati

 

30. lipnja

 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10 do 10.30 sati
 • Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 12 do 12.30 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 8.30 do 9 sati

 

1.srpnja

 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 9.30 do 10 sati
 • Državna cesta D3, Nedelišće – Pušćine u vremenu od 12.30 do 13.30 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 19 sati

 

2.srpnja

 • Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 8.30 do 9.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 13.15 do 13.45 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 8.30 do 9 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19 do 19.30 sati

 

3. srpnja

 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 6.45 do 7.15 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 11 do 11.30 sati
 • Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 16.30 do 17.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 18.45 do 19.15 sati